Yaşam

Kemal Sunal’ın filmlerine açılan ‘telif hakkı’ davasında yeni karar: Mahkeme, Sunal ailesini haklı buldu

Usta oyuncu Kemal Sunal’ın ailesinin, sanatçının sinema gösterimi dışında rol aldığı filmlerin yayınlanmasıyla ilgili açtığı ‘telif hakkı’ davasında yeni bir gelişme oldu. Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay’ın bozma kararına direnen Yargıtay’ın “telif hakkını” kısmen kabul etmesini haklı buldu.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre dava süreci, Sunal ailesinin 10 yıl önce açtığı ‘telif hakkı’ davasıyla başladı.

MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ

Kemal Sunal’ın ailesi, oyuncunun 1970’li ve 1990’lı yıllarda rol aldığı 45 filmin sinema gösterimi dışında yayınlanması nedeniyle 3 farklı şirkete “telif hakkı” davası açtı. Sunal ailesi tarafından açılan davada, Kemal Sunal’ın oynadığı filmlerin yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve çok sayıda dijital kanala satıldığı, bu filmlerin defalarca yayınlandığı, davalı şirketin önemli miktarda finansal kazanç elde etmesine rağmen, ileri sürülmüştü. gelir, herhangi bir telif ücreti ödenmedi.

Sunal ailesinin açtığı dava, İstanbul 6. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde görüldü. Davalı şirketler savunmalarında, davadaki sinemalardan en eskisinin 1975, en yenisinin 1990 yılında çekildiğini, 1995 yılından önce yapılmış filmlere ilişkin kanunda düzenleme bulunmadığını belirterek davanın reddini talep ettiler. mahkeme bu yönüyle karar vermiş ve filmlerin sinema dışında satışına istinaden tazminat talebinde bulunulmasının mümkün olmadığını belirterek davanın reddine karar vermiştir.

İTİRAZ KISMEN KABUL EDİLMİŞ ‘TELİF HAKKI’ DURUMU

İlk mahkemede ret kararının verilmesinin ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Bölge mahkemesi ise ret kararına karşı Kemal Sunal’ın sinemaları hakkında açılan ‘telif hakkı’ davasının kısmen kabulüne karar verdi. Kararında sinemaların çekildiği dönem ile içinde bulunduğumuz dönemin ortası arasında fark olduğuna dikkat çekerek, içinde bulunduğumuz dönemde sinemaların sadece sinemalarda değil, birçok dijital ortamda da oynandığına dikkat çekti. kanallar. Ayrıca mahkeme, 70 yıllık zamanaşımına atıfta bulunarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 27’nci maddesinin değiştirildiğini ve yirmi yıl olan savunma süresinin, Vefatından sonra yetmiş yıla uzatıldığını bildirdi. malik veya komşu hak sahibi.

DOSYA HUKUK YARGI GENEL KURULU’NA TAŞINDI

Bölge Mahkemesi’nin ‘kısmen’ bozma kararı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, Sunal ailesi aleyhindeki davayı bozdu. Yargıtay, Yerel Mahkemeyi haklı buldu. Yargıtay’ın bu kararı üzerine Bölge Mahkemesi, ‘telif hakkı’nın ‘kısmen kabulü’ kararında direndi. Bölge Mahkemesi kararını onamayınca mahkemeler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine belge en yüksek mahkeme olan Yargıtay Genel Kurulu’na taşındı.

‘TELIF HAKKI’ DURUMU KISMEN KABUL EDİLMİŞTİR

Bu anlaşmazlık üzerine dava Yargıtay Genel Kurulu’nda görülmeye başlandı. Olayı inceleyen Genel Kurul kararını verdi. Genel Kurul, Bölge Mahkemesi’nin ‘kısmi kabul’ kararının doğru olduğunu belirterek ‘telif hakkı’ davasının kısmen kabulüne karar verdi.

NEDENLERİ AÇIKLANDI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davayla ilişkisini 72 unsurla birlikte açıkladı. Sinema salonlarının sadece çekim döneminde salonlarda yer aldığını ve oyuncunun bu kapsamda bedelini aldığını belirten Genel Kurul, şöyle devam etti: “Bugün sinema eserlerinin aktarımı ve diğer kullanım alanlarındaki gelişmeler göz önüne alındığında Söz konusu eser ve eserlerin mülkiyetine ilişkin haklar açısından yetmiş yıllık koruma süresi tanınan Genel Kurul, şöyle devam etti: Eserlerin üretim tarihlerinde beklentileri aşan orantısız bir şekilde ekonomik fayda sağlama olanakları öngörülemediği için, anılan dönemdeki yeni ve öngörülemeyen kullanım alanları, geçerlilik bedelinin belirlenmesinde dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, sözleşmelerin akdedildiği tarihte var olmayan ilgili haklar, bu hakların yetmiş yıllık koruma süresi ve sinema eserlerinin eskiye göre yaygın olarak kullanılması, davacıların vasiyetçileri ile aralarındaki sözleşmeler ve yazarın üreticisi ve bu sözleşmelere dayanarak davacıların mağdurlarına ödenen bedel. Eserlerin üretildiği tarihte var olmayan komşu hakların eser sahibine geçtiğinin kabulü ve mevcut yasal düzenlemeler somut durumda hakkaniyete uygun olmayacaktır.

SUNAL AİLESİNİN AVUKATI İNANÇ: TELİF HAKKI ÖDENECEK

Genel Kurul, ilişkilerin açıklanmasının ardından ‘Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen hususlara atıfta bulunarak verdiği direnme kararının usule ve hukuka uygun olduğunu ve yerinde olduğunu’ belirterek ‘telif hakkı’ davasına son verdi. uygun’. Bu duruma göre dava evrakları yeniden Yargıtay’a gidecek.

Bu karar üzerine Yargıtay, davayı Sunal ailesi lehine bozacak.

Bu karar üzerine Sunal ailesinin avukatı Uğur İnanç, “Genel Kurul Kararı mahkemeleri bağlayıcı nitelikte olduğu için Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Genel Kurul kararı doğrultusunda yeniden değerlendirme yapacak. Komşu haklı ifacı Sanatçı Kemal Sunal’ın mirasçılarının izni olmaksızın gerçekleştirilen haksız kullanım nedeniyle Meclis ve yapımcılar tazminat ödeyecek.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu