Ekonomi

Yargıtay Senedi: ‘TL’ ibaresinin ‘USD’ ile değiştirilmesi tahrif sayılmaz’

Ticari hayatı yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, senette ‘TL’ yerine ‘USD’ yazılmasının sahtecilik olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi.

Hakkında icra takibi başlatılan borçlu, adına düzenlenen senedi ödemediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla yapılan icra takibinde, senet üzerine ‘TL’ yazılarak ‘USD’ yazılarak tahrif edildiğini iddia etmiştir. Davacı borçlu, alacaklının 140 bin TL borcunu ödedikten sonra alacaklıya imzalanarak işlem senedinin verildiğini, yaptığı ödemeler sonucunda 26 bin 400 TL borcu olduğunu iddia etti. borcun iptalini talep etti, aksi takdirde borcun TL olduğu belirlendi.

Alacaklı avukatı ise senette sabit olarak yazılan ‘TL’ ibaresinin üzerini çizerek ‘USD’ yazılmasının senet niteliğini etkilemediğini belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme davayı reddetti. Kararı davacı borçlu temyiz etmiştir. Bölge Yargıtay, itirazı reddetti. Davacı bu kez kararı temyiz edince Yargıtay 12. Hukuk Dairesi araya girdi.

Emsal karar şöyleydi:

“Senetin konusu bir kambiyo senedi olup, üzerinde rastgele bir kazıma, kazıma, silinti yoktur. Senette ‘TL’ ibaresi yerine ‘USD’ yazılması tahrif olarak kabul edilemez. Senet basılır.Diğer taraftan senetin sözleşmeye aykırı olarak sonradan doldurulduğu yazılı delillerle ispatlanmamıştır.Yargılama ve ispat kurallarına ve kararda belirtilen ilişkilere göre Bölge Adliye Mahkemesinin kararı usule ve hukuka uygun olup olmadığı, davacı borçlu vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü sebepler kararın iptalini gerektirecek nitelikte görülmedi ve karar oybirliğiyle kabul edildi.” – BURSA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu